Skip to main content

Juridiskie pakalpojumi Intelektuālais īpašums un IT

Datu aizsardzība

Juridiskais birojs LUMOS nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu uzņēmējiem Datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu ieviešanā, tostarp veicot dokumentācijas izstrādi, sniedzot konsultācijas un novērtējot datu aizsardzības prasības uzņēmumā, veicot auditu. Datu aizsardzības tehnisko prasību novērtēšana un ieviešana atbilstoši klienta vajadzībām notiek sadarbībā ar vadošajiem uzņēmumiem informācijas tehnoloģiju un drošības risinājumu jomā. Datu aizsardzības speciālista esamība birojā sniedz papildu garantijas tam, ka biroja sagatavotie dokumenti un ieviestie risinājumi atbilst normatīvo aktu prasībām un tiek izstrādāti, maksimāli ievērojot individuālas klienta vajadzības. Nepieciešamības gadījumā juridiskais birojs nodrošina gan esošo, gan jaunu biroja klientu pārstāvību strīdos ar iestādēm datu aizsardzības jomā.

Konkurences tiesības

Mūsu juridiskā biroja speciālistiem ir plašas zināšanas un pieredze tādos ar konkurences tiesībām saistītos jautājumos kā aizliegtas horizontālās un vertikālās vienošanās, valsts atbalsts, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, tirgus dalībnieku apvienošanās, konkurences tiesību audits. Sagatavojam tirgus dalībnieku apvienošanās ziņojumus, juridiskus atzinumus, veicam komercsabiedrības iekšējo dokumentu un līgumu atbilstības izvērtējumu konkurences tiesību jomu reglamentējošajiem aktiem, kā arī nodrošinām tirgus dalībnieku pārstāvību Konkurences padomē un administratīvajā tiesā.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Juridiskajam birojam LUMOS ir plaša pieredze jautājumos saistībā ar klientu intelektuālā īpašuma tiesību objektu reģistrāciju un aizsardzību. Savas prakses ietvaros esam sekmīgi snieguši juridiskās konsultācijas, sagatavojuši dažādus līgumus un atzinumus, kā arī pārstāvējuši klientu intereses Patentu valdē, administratīvajā tiesā un vispārējās jurisdikcijas tiesā attiecībā uz preču zīmju, dizainparaugu un patentu reģistrāciju, anulēšanu, tiesvedībām par sajaucami līdzīgām preču zīmēm un domēna vārdiem, tehnoloģisko aktīvu prettiesisku iegūšanu, komercializāciju, tiesību īstenošana saistībā ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, komercdarbības noslēpumiem, datu konfidencialitāti un drošību.

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

  Juridiskie pakalpojumi

  LUMOS ZAB Kontakti

  Sazinieties ar mums

  Adrese un darba laiks:
  SEKO MUMS:
  Skatīt karti
   

  Pieteikties konsultācijai

  Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.