Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Juridiskas personas maksātnespējas process

|
Juridiskas personas maksātnespējas process

Atšķirībā no fizisko personu maksātnespējas procesa uzsākšanas, juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesai var iesniegt ne tikai pats uzņēmums, kas nav spējīgs nokārtot savas parādsaistības, bet arī uzņēmuma kreditors, kura saistību izpildes termiņš ir iestājies, kā arī darbinieks, likumā noteiktos gadījumos.

Lai izvairītos no situācijas, kad pret uzņēmuma gribu tiek uzsākts maksātnespējas process, uzņēmumam ir savlaicīgi jāseko līdzi saviem parādiem un attiecīgā gadījumā jāreaģē uz saņemtajiem brīdinājumiem no kreditoriem par nodomu tiesā sniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Kas jāņem vērā, pašam uzņēmumam apsverot iespēju uzsākt juridiskas personas maksātnespējas procesu?

  • maksātnespējas procesu var uzsākt, ja parādsaistības nav nokārtotas ilgāk nekā divus mēnešus un tām jau ir iestājies termiņš, ja saskaņā ar likvidācijas finanšu pārskatu parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai ja uzņēmums nespēj nokārtot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās saistības;
  • uzņēmumam ir jābūt spējīgam segt izdevumus maksātnespējas procesa uzsākšanai EUR 930 apmērā;
  • uzņēmuma grāmatvedībai ir jābūt sakārtotai, jo kapitālsabiedrības valdes locekļi ir atbildīgi par zaudējumiem, ja administratoram netiek nodoti grāmatvedības dokumenti vai no tiem nav iespējams gūt priekšstatu par veiktajiem darījumiem un mantas stāvokli;
  • uzsākot maksātnespējas procesu tiks iecelts parādnieka pārstāvis (vai pārstāvji) – parasti izpildinstitūcijas loceklis, kura piedalīšanās maksātnespējas procesā būs obligāta, tādēļ attiecīgajai uzņēmuma amatpersonai ir jābūt gatavai sadarboties.

Gan pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, gan tā gaitā ir svarīgi saņemt kvalificētu juridisko palīdzību, lai nodrošinātu procesa sekmīgu norisi – veikto darījumu savlaicīgu izvērtēšanu, pienācīgu komunikāciju un uzņēmuma, kā arī to amatpersonu interešu aizsardzību attiecībās ar maksātnespējas procesa administratoru. Jāņem vērā, ka pastāv dažādi apstākļi, kā rezultātā kapitālsabiedrības valdes locekļiem vai citām uzņēmuma amatpersonām var tikt piemērota atbildība par zaudējumiem vai maksātnespējas procesa kavēšanu. Pēc kvalificētas juridiskās palīdzības droši var vērsties zvērinātu advokātu birojā Lumos. Biroja juristiem ir ilgstoša pieredze dažādu sarežģītu situāciju risināšanā. Biroja vadītājs ir maksātnespējas procesa administrators, un biroja speciālisti praksē nodrošina dažādu juridisko personu maksātnespējas procesu vešanu.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.