Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Aktīvs nenodrošinātais kreditors juridiskas personas maksātnespējas procesā

|
Aktīvs nenodrošinātais kreditors juridiskas personas maksātnespējas procesā

Kā var uzzināt par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu?

Lai varētu atgūt kaut daļu no sava kreditora prasījuma, kreditoram vispirms ir jābūt aktīvam, sekojot līdzi, vai parādniekam nav pasludināts maksātnespējas process.

Šādu informāciju ir iespējams uzzināt bez maksas maksātnespējas reģistrā, kur kreditors var pārbaudīt ne tikai, vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process, bet arī uzzināt tā sākuma datumu, kreditoru pieteikšanās termiņu, iegūt informāciju par parādnieka maksātnespējas procesa administratoru, kā arī iegūt informāciju par kreditoru sapulcēm.

Kā kļūt par kreditoru maksātnespējas procesā?

Lai gan ikdienā ar jēdzienu kreditors ir saprotama jebkura persona, kurai ir prasījuma tiesības pret parādnieku, maksātnespējas procesa ietvaros par kreditoru ir uzskatāma tikai tā persona, kuras prasījuma tiesības ir noteiktā kārtībā atzītas konkrētajā maksātnespējas procesā. Tādējādi kreditoram ir jābūt aktīvam un laikā jāiesniedz savs prasījums, pretējā gadījumā tas var pavisam zaudēt savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

Kreditors savu prasījumu var pieteikt parādnieka administratoram viena mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu. Precīzs pieteikšanās termiņš ir atrodams maksātnespējas reģistrā. Gadījumā, ja termiņš tiek nokavēts, kreditors prasījumu var iesniegt sešu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna sastādīšanai, kas var notikt arī īsākā termiņā. Jāpatur prātā, ka šādā gadījumā kreditors neiegūs balsstiesības kreditoru sapulcē.

Kādas ir galvenās kreditora tiesības maksātnespējas procesā?

Maksātnespējas likums kreditoram paredz virkni ar veidiem, kā tas var iesaistīties parādnieka maksātnespējas procesā un to ietekmēt. Tā piemēram, kreditoram ir piešķirtas tiesības celt dažāda veida iebildumus, tai skaitā par administratora sagatavotajiem dokumentiem, kā parādnieka mantas pārdošanas plāns vai ziņojums par parādnieka mantas neesamību, par administratora nodomu atteikties no prasījumiem, veikt prasījuma tiesību cesiju, noslēgt izlīgumu vai pagarināt neieķīlātās mantas pārdošanas termiņu. Minētais uzskaitījums nav izsmeļošs un Maksātnespējas likums kreditoram piešķir tiesības sniegt iebildumus arī par citos likumā noteiktos gadījumos. Tāpat kreditors var pieprasīt administratora darbības revīziju konkrētā maksātnespējas procesa ietvaros. Tomēr jāatceras, ka revīzijas veikšanu finansē paši kreditori, kuri to ir pieprasījuši.

Kā kreditors var aizsargāt savas tiesības maksātnespējas procesā?

Viena no būtiskākajām kreditora tiesību aizsardzības iespējām ir kreditora tiesība pieprasīt administratoram sasaukt kreditoru sapulci. Kreditoru sapulce ir organizēta kreditoru kopīgas darbības forma kreditoru lēmumu pieņemšanai, kuras ietvaros kreditori var lemt par daudziem maksātnespējas procesā nozīmīgiem jautājumiem. Tā piemēram, kreditori var lemt par administratora atlīdzības noteikšanu, ierosināt administratora atcelšanu no procesa, apstiprināt maksātnespējas procesa izdevumus vai lemt par parādnieka mantas pārdošanas veidu.

Maksātnespējas likums paredz arī gadījumus, kad kreditoram savu interešu aizsardzībai ir tiesības vērsties tiesā. Tā, piemēram, tiesā kreditors var pārsūdzēt administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu, kā arī administratora lēmumu par cita kreditora prasījuma atzīšanu. Pārējos gadījumos kreditoram ir tiesības vērsties Maksātnespējas kontroles dienestā ar sūdzību par administratora rīcību maksātnespējas procesa ietvaros. Sūdzības iemesli šeit var būt dažādi, piemēram, ja administrators maksātnespējas procesa laikā nesniedz kreditoram likumā noteikto informāciju, ar administratoru nav iespējams sazināties vai administrators nepilda kādus tam likumā noteiktos pienākumus.

Jāņem vērā, ka kreditors savas tiesības var īstenot neatkarīgi no tā prasījuma apmēra. Proti, maksātnespējas procesā darbojas kreditoru vienlīdzības princips. Izņemot atsevišķus specifiskus gadījumus, kad noteiktas procedūras vai pārbaudes ierosināšanai maksātnespējas procesā ir nepieciešams noteikts balsu skaits, kreditoram nevar tikt ierobežotas tā tiesības veikt dažādas darbības parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros, pat ja nenodrošinātā kreditora prasījums sastāda tikai nelielu daļu no kopējās nenodrošināto kreditoru prasījumu summas. Lai kreditors varētu ne tikai apzināties savas tiesības konkrētā maksātnespējas procesa ietvaros, bet arī spētu veiksmīgi tās izmantot, aicinām pēc kvalificētas juridiskās palīdzības vērsties zvērinātu advokātu birojā “LUMOS”. Biroja juristiem ir ilgstoša pieredze dažādu sarežģītu situāciju risināšanā, tai skaitā kreditoru interešu aizsardzībā. Biroja vadītājs ir maksātnespējas procesu administrators, un biroja speciālisti praksē nodrošina dažādu juridisko personu maksātnespējas procesu vešanu.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.