Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Pasludināts Vācijas pilsoņa maksātnespējas process Latvijā

|
Pasludināts Vācijas pilsoņa maksātnespējas process Latvijā

Ar Rīgas rajona tiesas spriedumu 2020. gada 21. jūlijā ir pasludināts Vācijas pilsoņa maksātnespējas process Latvijā. Tiesa, izvērtējot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 (Maksātnespējas regula) noteikumus, secināja, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijas Republikā.

Tādējādi parādnieka maksātnespējas procesa pieteikums tika atzīts par piekritīgu Latvijas tiesai un parādniekam tika pasludināts maksātnespējas process Latvijā. Maksātnespējas procesa pieteikumu parādniekam sagatavoja, kā arī visu nepieciešamo juridisko palīdzību parādniekam sniedza zvērinātu advokātu biroja LUMOS speciālisti.

Maksātnespējas regulas noteikumi

Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2015/848 stājās spēkā 2017. gada 26. jūnijā, līdz ar to regulas noteikumi pārrobežu maksātnespējas procesiem tiek piemēroti salīdzinoši nesen. Maksātnespējas regulas 3. pantā ir ietvertas prezumpcijas, pēc kurām tiesai būtu jāvadās, nosakot, vai personas galveno interešu centrs atrodas attiecīgajā dalībvalstī.

Gadījumā, ja fiziska persona veic neatkarīgu darījumdarbību vai profesionālo darbību, par galveno interešu centru uzskata šīs fiziskās personas galveno darījumdarbības vietu, ja nav pierādījumu par pretējo. Minēto prezumpciju piemēro tikai tad, ja fiziskās personas galvenā darījumdarbības vieta nav pārcelta uz citu dalībvalsti trīs mēnešu laikā pirms pieteikuma sākt maksātnespējas procedūru.

Jebkuras citas fiziskas personas gadījumā par galveno interešu centru uzskata minētās fiziskās personas pastāvīgo dzīvesvietu, ja nav pierādījumu par pretējo. Šo prezumpciju piemēro tikai tad, ja pastāvīgā dzīvesvieta nav pārcelta uz citu dalībvalsti sešu mēnešu laikā pirms pieteikuma sākt maksātnespējas procedūru.

Tiesu praksē ir atzīts, ka galveno interešu centra nodibināšanai nepietiek ar atsevišķām formālām darbībām, piemēram, dzīvesvietas adreses reģistrāciju dalībvalstī un reģistrēšanos kā nodokļu maksātājam. Līdz ar to, lai pierādītu galveno interešu centra atrašanos Latvijā saskaņā ar Maksātnespējas regulas noteikumiem, personai visbiežāk ir nepieciešama kvalificēta juridiskā palīdzība un atbalsts ne tikai maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošanā, bet gan visās procesa stadijās, kas ietver sevī:

  • pastāvīgās dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas pārcelšanu;
  • pierādījumu savākšanu un pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai tiesā;
  • nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un atbilžu sniegšanu tiesas ieceltajam maksātnespējas procesa administratoram;
  • nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu tiesā turpmākai maksātnespējas procesa virzībai pēc tā pasludināšanas;
  • personas interešu aizstāvību gadījumos, kad kreditori nepamatoti mēģina panākt maksātnespējas procesa izbeigšanu.

Pārrobežu maksātnespējas procesu statistika

Informācija par visiem maksātnespējas procesiem Latvijas Republikā ir publiski pieejama maksātnespējas reģistra datubāzē, kuru uztur Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

Saskaņā ar maksātnespējas reģistra ierakstiem atbilstoši Maksātnespējas regulas noteikumiem Latvijā ir pasludināti kopā 36 fizisko personu pārrobežu maksātnespējas procesi, tas ir, procesi, kuros parādnieks ir citas Eiropas Savienības valsts pilsonis ar kreditoriem vai mantu citā Eiropas Savienības dalībvalstī. No minētajiem procesiem lielākā daļa jeb 21 maksātnespējas process ir pasludināts tieši Vācijas un Austrijas pilsoņiem.

LUMOS klientu maksātnespējas procesi

No 21 Vācijas un Austrijas pilsoņa, kuriem šobrīd Latvijā norisinās maksātnespējas process, katrs ceturtais ir zvērinātu advokātu biroja LUMOS klients – birojs ir sagatavojis maksātnespējas procesa pieteikumus un ved maksātnespējas procesu 5 personu lietās no tiesās kopumā pasludinātajiem procesiem. Vēl vienai personai, kurai ir veiksmīgi pasludināts maksātnespējas process, LUMOS birojs ir sniedzis juridisko palīdzību līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai. Kopš 2019. gada, kad ir sākusies pārrobežu maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšana Latvijā saskaņā ar jauno Maksātnespējas regulu, neviens no LUMOS sagatavotajiem klientu pieteikumiem maksātnespējas procesa pasludināšanai nav ticis noraidīts.

Zvērinātu advokātu biroja LUMOS vadītājs ir zvērināts advokāts un maksātnespējas procesu administrators Aleksandrs Lācēns, kam ir ilgstoša praktiska pieredze maksātnespējas procesu vešanā. 2019. gada 3. decembrī uz žurnāla “Jurista Vārds” vāka ir publicēts Aleksandra Locāna raksts “Galveno interešu centra noteikšana fizisko personu pārrobežu maksātnespējas procesos”, kas ir uzskatāma par nozīmīgāko juridisko publikāciju Latvijas tiesību vidē par attiecīgo jautājumu.

Minētā publikācija lielā mērā ir sekmējusi pareizu izpratni par galveno interešu centra noteikšanu pārrobežu maksātnespējas procesos. Minētais raksts skar tiesību piemērošanas problēmjautājumus situācijās, kad citas Eiropas Savienības valsts pilsonis pastāvīgi dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Latvijā un piesaka maksātnespējas procesu Latvijā, visiem vai lielākajai daļai kreditoru atrodoties citā ES dalībvalstī.

Zvērinātu advokātu biroja LUMOS komanda pārzina un sniedz klientiem juridiskos pakalpojumus latviešu, krievu, angļu un vācu valodā, specializējoties Latvijas komerctiesību un maksātnespējas tiesību jautājumos, kā arī Eiropas Savienības tiesību piemērošanā. Maksātnespējas procesa lietas vešanas gaitā LUMOS birojs sadarbojas ar Vācijas un Austrijas zvērinātu advokātu birojiem, nodrošinot klientam visu nepieciešamo atbalstu veiksmīga rezultāta sasniegšanai.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.