Skip to main content

Juridiskie pakalpojumi Publiskās tiesības

Publiskie iepirkumi

Mūsu juristu komandas vispusīgā pieredze dod iespēju mums konsultēt klientus visos ar publiskajiem iepirkumiem saistītajos jautājumos. Savas prakses ietvaros esam ar panākumiem snieguši juridiskās konsultācijas publisko iepirkumu tiesību jomā gan komercsabiedrībām, gan valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat izvērtējam iepirkumu līgumu projektus un iepirkumu komisijas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, sniedzam atzinumus gan pasūtītājiem, gan pretendentiem saistībā ar iepirkumu nolikumu nosacījumiem un to atbilstību publisko iepirkumu jomu reglamentējošo tiesību aktu prasībām, kā arī pārstāvam klientu intereses strīdos, kas saistīti ar iepirkumu procedūru pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojā un administratīvajā tiesā.

Būvniecība

Nodrošinām juridisko palīdzību un pārstāvam klientu intereses visās būvniecības procesa stadijās, tajā skaitā, sagatavojot būvniecības, projektēšanas, būvuzraudzības un autoratlīdzības līgumus, kā arī citus ar būvniecības nozari saistītus līgumus un vienošanās. Tāpat nodrošinām pilnu juridisko pārstāvību dažādos ar būvniecības jomu saistītos administratīvajos procesos iestādē un tiesā, tostarp par būvatļauju apstrīdēšanu, būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu, kā arī civiltiesiskos strīdos saistībā ar būvniecību.

Vides un enerģētikas tiesības

Mūsu profesionāļu komanda ir sniegusi juridiskās konsultācijas uzņēmējiem saistībā ar dažādiem vides, enerģētikas un infrastruktūras projektiem. Mums ir plašas zināšanas par nacionālo, kā arī Eiropas Savienības normatīvo regulējumu un attiecīgo praksi saistībā ar elektroenerģijas un dabasgāzes ražošanu, pārvadi, sadali un pārdošanu, atkritumu apsaimniekošanu un integrētajām ar vidi saistītajām atļaujām. Savas prakses ietvaros esam ar panākumiem pārstāvējuši klientus saistībā ar dažādu licenču un atļauju piesārņojošo darbību veikšanai saņemšanu, sabiedriskās apspriešanas, sākotnējā izvērtējuma un pilnā ietekmes uz vidi novērtējumu tiesiskuma pārbaudi, saziņu ar attiecīgajām uzraudzības institūcijām (tostarp Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Ekonomikas ministriju, Valsts vides dienestu), kā arī tiesas procesos un nepieciešamo līgumu sagatavošanā.

Nodokļu tiesības

Juridiskais birojs LUMOS konsultē klientus – komercsabiedrības un fiziskās personas – dažādos ar nodokļu tiesībām saistītos jautājumos, tostarp attiecībā uz uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa, ievedmuitas nodokļa, elektroenerģijas nodokļa, akcīzes nodokļa un citu nodokļu piemērošanu. Savā praksē esam sagatavojuši dažādus juridiskos atzinumus par nodokļu, nodevu un citu tiem pielīdzināmo maksājumu piemērošanu, gan ar panākumiem apstrīdējuši Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus administratīvā procesa ietvaros iestādē un administratīvajā tiesā.

Uzturēšanās atļauju iegūšana

Juridiskā biroja LUMOS speciālistiem ir plaša pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā ārvalstu pilsoņiem uzturēšanās atļauju noformēšanā Latvijā un ar to saistītajās darbībās, tostarp uzturēšanās atļauju pagarināšanā, uzturēšanās atļauju tiesiskā pamata maiņas gadījumos u.c. Juridiskais birojs nodrošina visa veida klientam nepieciešamo atbalstu, tostarp, izvērtējot tiesisko stāvokli un dokumentus, palīdzot izvēlēties klientam izdevīgāko un atbilstošāko uzturēšanās atļaujas iegūšanas pamatu, sniedzot tehnisku atbalstu likumā noteikto kritēriju izpildē, sagatavojot un iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, kā arī strīdus gadījumos pārstāvot klienta intereses iestādē un tiesā.

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

  Juridiskie pakalpojumi

  LUMOS ZAB Kontakti

  Sazinieties ar mums

  Adrese un darba laiks:
  SEKO MUMS:
  Skatīt karti
   

  Pieteikties konsultācijai

  Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.