Skip to main content

Juridiskie pakalpojumi Saistību un lietu tiesības

Nekustamais īpašums

Juridiskā biroja LUMOS speciālisti nodrošina visa veida juridisko palīdzību nekustamo īpašumu pirkšanas un pārdošanas, kā arī statusa izmaiņu gadījumos, tostarp attiecībā uz nekustamā īpašuma padziļinātās izpētes veikšanu (tostarp risku un īpašuma tiesību ierobežojumu jautājumos), sarunu vešanu un darījumu noformēšanu (tostarp priekšlīguma, rokasnaudas līguma, pirkuma līguma, darījuma konta līguma u.tml.), nodokļu konsultācijas, klientu pārstāvību nekustamā īpašuma strīdos ārpustiesas kārtībā un tiesā, kā arī lietu tiesību, piemēram, servitūtu nodibināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, īpašumu sadalīšanu vai apvienošanu, kopīpašuma tiesiskajiem aspektiem, apsaimniekošanas, īres un nomas (tostarp piespiedu nomas) jautājumiem.

Līgumtiesības

Mūsu juridiskajam birojam ir ievērojama pieredze, nodrošinot juridisko palīdzību sarunu vešanā, dažādas sarežģītības pakāpes līgumu sagatavošanā, saskaņošanā un noslēgšanā klientu interesēs visdažādākajās komercdarbības jomās. Mēs pievēršam vislielāko rūpību līgumu noteikumu atbilstībai klienta interesēm un konfidenciālas informācijas aizsardzībai (īpaši pirmslīgumisko attiecību stadijā), izskaidrojot klientam iespējamos riskus un piedāvājot risinājumus konkrētām problēmsituācijām, vienlaicīgi izvairoties no nevajadzīgu formalitāšu iekļaušanas līgumos un to pārmērīgas sarežģīšanas. LUMOS speciālistiem ir vispusīga pieredze prasību celšanā tiesā dažādu līgumu pārkāpumu gadījumos, kā arī strīdu risināšanā un līgumu izbeigšanā klientu interesēs.

Apdrošināšana

LUMOS juristiem ir liela pieredze klientu – apdrošināšanas sabiedrību, apdrošināšanas brokeru, kā arī apdrošinājuma ņēmēju – konsultēšanā saistībā ar dažādiem apdrošināšanas tiesību aspektiem, sagatavojot juridiskus atzinumus, pārstāvot klientu intereses Latvijas Republikas tiesās, kā arī izskatot un sagatavojot apdrošināšanas līgumus. Savā praksē esam pastiprināti saskārušies ar dažādiem apdrošināšanas veidiem, tostarp: kredītu, nelaimes gadījumu, sauszemes transporta, kuģu, kravu apdrošināšanu, īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, galvojumu un dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanu, juridisko izdevumu un veselības apdrošināšanu u.c.

Darba tiesības

LUMOS juristiem ir liela pieredze klientu – darba devēju un darba ņēmēju – konsultēšanā darba tiesību jomā, tostarp par darba līgumiem un to izbeigšanu, konfidencialitātes un konkurences ierobežošanu, personas datu aizsardzību un attiecībām ar arodbiedrībām. Piedāvājam sagatavot vai izskatīt darba līgumus, darba iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citus ar personāla vadību saistītus dokumentus, kā nodrošinām pilnu juridisko pārstāvību attiecībās ar arodbiedrībām un pārstāvību tiesās individuālos un kolektīvo darba strīdu gadījumos.

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

  Juridiskie pakalpojumi

  LUMOS ZAB Kontakti

  Sazinieties ar mums

  Adrese un darba laiks:
  SEKO MUMS:
  Skatīt karti
   

  Pieteikties konsultācijai

  Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.