Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Uzņēmumu reģistrācija Latvijā

|
Uzņēmumu reģistrācija Latvijā

Kopš 2015. gada Pasaules Bankas uzturētajā uzņēmējdarbības veikšanas reitingā “Doing Business” Latvija nemainīgi atrodas starp 20 labākajām no 190 reitingā iekļautajām pasaules ekonomikām, 2016. gadā sasniedzot augsto 14 vietu. Zvērinātu advokātu birojs LUMOS sniedz personām, kuras apsver uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā, īsu ieskatu Latvijas normatīvajā regulējumā attiecībā uz kapitālsabiedrību veidiem, dibināšanas kārtību un piemērojamo nodokļu režīmu.

Komerclikums paredz personām iespējas dibināt divu veidu kapitālsabiedrības – sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) vai akciju sabiedrību (AS). Sabiedrības ar ierobežotu atbildību minimālais pamatkapitāla apmērs ir 2800 euro, tās pārvaldes institūcija ir valde, kuras sastāvā ir viens vai vairāki valdes locekļi. Katrs no valdes locekļiem var pārstāvēt sabiedrību un rīkoties tās vārdā atsevišķi vai kopīgi ar citiem valdes locekļiem, atkarībā no tā, kā paredzēts sabiedrības statūtos. Sabiedrības pamatkapitāls dibināšanas brīdī var būt mazāks par likumā noteikto (tostarp pamatkapitāla apmērs var tikt noteikts 1 euro apmērā), tomēr šādas sabiedrības dalībniekiem ir paredzēti pienākumi attiecībā uz pamatkapitāla palielināšanu laika gaitā, kā arī saistības par minimālā pamatkapitāla apmaksu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas nolūkā personai ir nepieciešams sagatavot statūtus, sabiedrības dalībnieka dibināšanas lēmumu vai dibināšanas līgumu (ja dibinātāji ir vairāki), dalībnieku reģistru, paziņojumu par sabiedrības juridiskās adreses atrašanās vietu, kā arī iesniegt Uzņēmumu reģistram aizpildītu pieteikuma veidlapu par uzņēmuma dibināšanu un nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai. Dibinātāja un valdes locekļa paraksti uz dalībnieku reģistra nodalījuma, kā arī pieteikuma veidlapas ir apliecināmi pie notāra vai uz vietas Uzņēmumu reģistrā. Prasības par parakstu notariālu apliecināšanu ir uzskatāmas par izpildītām arī gadījumā, ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentu parakstīšanu var veikt arī pilnvarota persona uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata. Lēmums par sabiedrības reģistrāciju tiek pieņemts trīs darba dienu laikā.

Kopš 2013. gada 1. janvāra Latvijā darbojas labvēlīgs nodokļu režīms holdinga kompāniju izveidei, atbrīvojot uzņēmumus no nodokļa maksājumiem par kapitāla daļu pārdošanu un dividenžu izmaksu, kā arī procentu maksājumiem un maksājumiem par intelektuālā īpašuma izmantošanu. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri uzņēmumiem netiek piemērots ienākuma nodoklis, ja gūtā peļņa tiek reinvestēta uzņēmuma attīstībā – nodoklis ir maksājams gadījumā, ja sabiedrības dalībnieki pieņem lēmumu par peļņas sadali un dividenžu izmaksu.

Zvērinātu advokātu birojs LUMOS piedāvā Latvijas un ārvalstu klientiem pilnu juridisko pakalpojumu klāstu saistībā ar uzņēmumu dibināšanu un uzņēmējdarbības vešanu Latvijā, nodrošinot visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu, tostarp nepieciešamības gadījumā attālināti, bankas konta atvēršanu Latvijā,  juridiskās adreses reģistrāciju, grāmatvedības un nodokļu pakalpojumus, kā arī nepārtrauktu juridisko atbalstu veiksmīgai uzņēmējdarbības vešanai Latvijā, ieskaitot AML un datu aizsardzības speciālista pakalpojumus.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.