Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Veiksmīgi noslēgts darījums par nekustamā īpašuma iegādi RVR teritorijā

|
Veiksmīgi noslēgts darījums par nekustamā īpašuma iegādi RVR teritorijā

LUMOS biroja klients ir veiksmīgi noslēdzis pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma iegādi rūpnīcas ierīkošanas vajadzībām bijušās Rīgas Vagonbūves rūpnīcas teritorijā vairāk nekā 500 tūkstošu euro vērtībā. Darījuma dokumentācijas sagatavošanu un pārbaudi, kā arī ar darījumu saistīto risku apzināšanu klienta interesēs veica LUMOS biroja speciālisti.

Darījuma noslēgšanas procesā LUMOS biroja advokāti un juristi veica padziļinātu risku analīzi, lai nodrošinātu klienta interešu ievērošanu, ņemot vērā pirkuma objekta atrašanos kopīpašuma sastāvā. Kopīpašuma domājamo daļu iegāde vienmēr ir saistīta ar paaugstinātu risku – pirms īpašuma iegādes ir jāizvērtē koplietošanas līguma noteikumi un tas, vai pircējam pēc īpašuma iegādes būs nodrošināta pilnvērtīga pieeja komunikācijām un infrastruktūras objektiem, kas nepieciešami komercdarbības veikšanai.

Saskaņā ar Civillikuma noteikumiem īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība.Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

Kopīpašuma attiecības praksē rada daudz neskaidrību un strīdu starp kopīpašniekiem, kas ne vienmēr tiek risināti ar likumīgām metodēm. Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā, īpaši uzmanīgiem jābūt ārvalstu investoriem, kas iepriekš nav sastapušies vai nepārzina kopīpašuma tiesību institūtu un tā sekas, un iegādes brīdī iespējams nemaz nenojauš, ka iegādājas nevis reālu īpašuma daļu, bet gan īpašuma domājamo daļu.

LUMOS juristi sniedz atbalstu ārvalstu uzņēmumiem un citiem klientiem, vispusīgi apzinot pirkuma objekta faktisko un tiesisko stāvokli. Tādējādi klients iegūst pilnīgu informāciju par pirkuma objektu un var pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi, balstoties uz pilnvērtīgiem un atklātiem datiem.

 

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.